KWALITEIT


Vegaudi is een erkende aannemer in subcategorieën

D, D1, E, G, D24, D16, D17, D18, P1, P2.


Daar QSHE haar hoofdprioriteit is, en haar dagelijkse opvolging op vlak van veiligheid op de werkvloer sinds haar oprichting kan Vegaudi een ZERO ACCIDENTS accreditatie over de jaren heen voorleggen aan haar opdrachtgevers.


Het doel van Vegaudi is continue verbetering om ZERO accidents sinds haar ontstaan te behouden, daarom is Vegaudi naast de werkvloeropvolging haar VCA certificering aan het behalen.


Daarnaast is het de bedoeling van Vegaudi om op korte termijn haar ISO 9001 accreditatie  zich te gaan toe eigenen.