DISCLAIMER

Disclaimer


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De gebruiker erkent dat de website van VEGAUDI teksten, tekeningen, foto's, data, software, logo's, benamingen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten die VEGAUDI of derden toebehoren.


VEGAUDI staat u toe om informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van VEGAUDI de informatie, die op of via de website wordt aangeboden,

op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen.


 

AANSPRAKELIJKHEID


Niet tegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.