PRIVACY

Privacy


VEGAUDI hecht veel belang aan de persoonlijk levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden in de wet. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot VEGAUDI, per post (Pulsebaan 41/b1 - 2242 Pulderbos) of per e-mail (info@vegaudi.eu).