OVER VEGAUDI


Als algemene bouwonderneming hebben we ons gedifferentieerd en gespecialiseerd in de nieuwbouw, de restauratie & de renovatie van allerlei gebouwen met de nodige technische knowhow en door ons 100% elke dag opnieuw in te zetten.

Wij trachten elke dag de beste te zijn in ons vakgebied door te werken met eigen ervaren gespecialiseerde medewerkers.

Dit in combinatie met eigen materieel geeft ons in de markt enorme competitieve voordelen:

zoals flexibiliteit en een hoge kwaliteit.

Onze afzetmarkt situeert zich zowel in de privé als in de openbare sector.

Dit van woningen over appartementsgebouwen tot openbare beschermde en niet beschermde gebouwen.


Eén van onze grootste troeven is de betrokkenheid met al onze projecten. Als algemene bouwonderneming volgen wij deze op van het begin tot het einde en dit door een continu overleg tussen de verschillende partijen: opdrachtgever, architect en onze projectleiding.

Op deze manier kunnen wij voor u een hoge kwaliteit leveren binnen een korte uitvoeringstermijn met de nodige aandacht voor veiligheid en kwaliteit.


Hebt u plannen om te bouwen of verbouwen of kiest u voor een volledige make-over of herbestemming van u pand;

Dan staat het Vegaudi team tot uwer beschikking!


Bij Vegaudi maken we uw bouwproject  zo transparant en open mogelijk, door te werken met één aanspreekpunt en verantwoordelijke gedurende het hele proces.WIE ZIJN WIJ?