FILOSOFIE


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Duurzaamheid opbouwen

Vegaudi heeft een strategische, proactieve kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Vegaudi wenst de wettelijke normen op sociaal vlak (personen), milieuvlak (planeet) en

economisch (profit)  vlak – op vrijwillige basis – te overtreffen.

Bij de ontwikkeling van de MVO-strategie moet rekening gehouden worden met de milieunormen.

 

Onze doelstelling is om de MVO-strategie even performant te maken als onze activiteiten.
QHSE als hoofdprioriteit

Er wordt bovendien een ambitieus plan in de praktijk gebracht om de gezondheid en

veiligheid van ons personeel te verbeteren.

De bescherming van lokale gemeenschappen waarin we opereren, maakt eveneens deel uit

van dat plan. We doen ons best om onze impact op het milieu en onze ecologische voetafdruk te

verkleinen. Bovendien moedigen we het gebruik van alternatieve energiebronnen aan.

Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid & Milieu (QHSE) zijn een dagdagelijkse prioriteit voor Vegaudi.
Duurzaam bouwen

Vegaudi streeft ernaar zijn technische expertise op het vlak van duurzaam bouwen uit te breiden. Zo houden wij rekening met de bouwkosten en energiekosten op lange termijn, terwijl ze tegelijkertijd de huidige en toekomstige klantverwachtingen invullen.

Duurzaam bouwen is bouwen met verantwoordelijkheid. Er is een bepaalde volgorde die gebruik kan worden voor een zo duurzaam mogelijke energievoorziening; de Trias Energetica, van schadelijk en schaars naar duurzaam.


Als eerste moet de vraag naar energie (elektriciteit, gas, warmte) beperkt worden: dit gebeurt door energie-besparing

De energie die toch nodig is kan het best opgewekt worden door gebruik te maken van duurzame energiebronnen.

Het resterende energieverbruik dient zo efficiënt mogelijk te worden opgewekt


Bij duurzaam bouwen dient men duurzame materialen te gebruiken. Nieuw hierbij is de aandacht van de LCA (levenscyclusanalyse) van een product. De LCA is de meest nauwkeurige manier om de ecotoxiteit milieubelasting van producten over hun volledige levensduur (van wieg tot graf) in kaart te brengen.Duurzaam aankopen

Vegaudi wenst van duurzaam en verantwoord aankopen één van de hoofdprioriteiten te maken. Bovendien ontwikkelde Vegaudi een gedragscode rond Duurzame en Verantwoorde Aankoop en Onderaanbesteding. Met die gedragscode wordt de prioriteit van Vegaudi, hetzij partnerschappen en samenwerkingsverbanden op lange termijn, duidelijk benadrukt.

ESG-1024x683
cycle_vie_nl
Qhse-final
MVO