RENOVATIE - EFFICÏENT2
ISVAG

Van oud naar nieuw


Vegaudi is een ervaren specialist in de renovatie van:

- kantoorgebouwen

- appartementsgebouwen

- bedrijfsgebouwen

- openbare gebouwen

- kleinere complexen


Gevelreiniging - reinigen en beschermen tot in detail.

Vegaudi reinigt, renoveert en beschermt alle soorten gevels. Van klein tot reusachtig groot. Op basis van de voorstudie en het lastenboek passen we de meest aangewezen reinigingstechnieken toe.

Na de reiniging herstellen we beschadigde delen. Tot in detail en met de meest geschikte materialen en technieken.


Voor elke reinigingstoepassing werkt Vegaudi met de juiste installatie

- Hogedrukreiniger

- Vochtstraaltechnieken

- Torbo®

- Wervelrotatiesystemen


We dragen steeds zorg voor het gebouw, het milieu en de veiligheid van onze mensen en andere betrokkenen.


Coaten & bekleden

Na een eventuele reiniging, coaten en/of bekleden we de gevels. Hiervoor maken we gebruik van de aangewezen materialen volgens het lastenboek. Voor de herstelling van natuursteen beschikken we over speciale technieken op basis van kleurechte minerale mortels.


We hebben heel wat ervaring, schaalgrootte en een groot arsenaal aan toestellen, gereedschappen en hulpmiddelen. Dat maakt dat we elke opdracht snel en accuraat kunnen afwerken.


Terrasrenovatie - een erg specialistische bezigheid

In het verleden werd er niet altijd met de meest aangepaste materialen en technieken gewerkt. Daardoor verkeren er in Vlaanderen heel wat terrassen in slechte staat. Scheuren, waterinsijpeling, afbrokkeling, …


Het renoveren van terrassen is werk voor specialisten. Zeker bij grote appartementsgebouwen en/of kantoren. Vegaudi is hierbij uw partner van A tot Z. Of het nu gaat over kleine, plaatselijke herstellingen of het plaatsen van volledig nieuwe terrasconstructies. 


Eigen specialisten en materialen

We voeren de terrasrenovatie zo veel mogelijk uit in eigen beheer, met eigen personeel en materiaal. De voordelen:

- We zijn veel minder afhankelijk van onderaannemers en partners

- We werken uw terrassen af binnen het gestelde tijdsbestek (buiten gevallen van overmacht)

- We kunnen werken volgens hoge kwaliteitsnormen.