WAAIBURG

PROJECT: 

RESTAURATIE HOEVE WAEYENBERCH

(Nu behorend tot vzw Waaiburg met als functie school)BOUWHEER: 

Stad GeelOMSCHRIJVING DER WERKEN:

Vegaudi heeft aan de historisch hoeve de gevelreiniging en herstellingswerken aan zowel gevel als dak uitgevoerd alsook de binnen restauratiewerken inclusief finale binnen schilderwerken.