NIEUWBOUW - TOTAALPROJECT2

Opvolging van het volledige bouwproces

Vegaudi bouwt haar woningen met de grootste zorg. Dat betekent onder meer dat uw bouwwerf niet allen dagdagelijks wordt geïnspecteerd door uw werfleider maar dat uw woning ook wekelijks wordt opgevolgd en minutieus gecontroleerd door onze projectleiders en zaakvoerders. Wij blijven op ieder ogenblik begaan met uw bouwproject en verzorgen deze dan ook als ware het onze eigen woning.


Efficiëntie en kwaliteit

VEGAUDI beheerst het hele project, van de studiebegeleiding tot het afvoeren van afval.  We bieden u de luxe van een enkele aanspreekpersoon. Efficiëntie en kwaliteitsbeheersing staan voorop.